Skip to content

Zagorski gospodarski zbor u Krapini, od 8. do 10. rujna 2022. godine, od 10 do 22 sata

Seminar frizera i kozmetičara

U sklopu 30. Zagorskog gospodarskog zbora u dvorani Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije, F. Galovića 7D, u Krapini, u petak, 9. rujna 2022. godine, održat će se strukovni seminar frizera i kozmetičara Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije.