Zagorski
gospodarski zbor

Krapina 7.- 9.rujna 2017.

Proizvodimo i kupujmo kvalitetno!

28.06.2016 Proizvodimo i kupujmo kvalitetno!

Proizvodi hrvatske kvalitete i izvornosti

Prošlo je dvadesetak godina od inicijalne ideje koju je pokrenula Hrvatska gospodarska komora sa ciljem stvaranja vizualnog identiteta visokokvalitetnih proizvoda i usluga temeljenih na dugogodišnjem iskustvu i znanjima te razvojno-istraživačkom radu, invenciji, kreaciji i tradiciji. Godine 1997. znakovi Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko krasili su tada samo 6 hrvatskih proizvoda, no tada, kao i danas, proizvođačima tih proizvoda dodijeljeni znakovi znače svojevrsnu nagradu za dugogodišnje uloženo znanje, iskustvo i trud u njihovu kreiranju, održavanju kontinuiteta u kvaliteti i njezinom unaprjeđivanju, te jačanju prepoznatljivosti proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu.

U suradnji s nositeljima znakova kvalitete Hrvatska gospodarska komora gradi već dugi niz godina vizualni identitet kvalitetnih hrvatskih proizvoda i usluga, a provođenjem brojnih promotivnih aktivnosti, poput Kupujmo hrvatsko, podiže svijest potrošača o kvaliteti hrvatskih proizvoda i usluga koje se vizualno prepoznaju po znakovima kvalitete Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko.

Znak Hrvatska kvaliteta nose natprosječno kvalitetni proizvodi proizvedeni na području Republike Hrvatske. Znak Hrvatska kvaliteta priznanje je proizvodu i proizvođaču, a ujedno i jamstvo potrošaču da je riječ o proizvodu koji zadovoljava najviše zahtjeve kvalitete te predstavlja sam vrh svjetske ponude.

Znak Izvorno hrvatsko nose natprosječno kvalitetni proizvodi proizvedeni na području Republike Hrvatske, koji su nastali kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije. Znak Izvorno hrvatsko priznanje je proizvodu i proizvođaču, a ujedno i jamstvo potrošaču da je riječ o jedinstvenom proizvodu koji zadovoljava najviše zahtjeve kvalitete te predstavlja sam vrh svjetske ponude.