Zagorski
gospodarski zbor

Krapina 7.- 9.rujna 2017.

Pokazatelji sajma

 

 BROJ IZLAGAČA

 

 

OPĆI PODACI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

 

 

 Novi podaci o KZŽ